Om oss

Vår praksis ble startet desember 1999 av tannlege John M. Sandjord. I 2001 kom tannlege Jan Thorén inn som medarbeider, og Morten Endreson ble med på laget i 2005 i deltidsstilling og i 2007 på heltid.

Tannlegene Sandjord og Thorén ble uteksaminert ved universitetet i Oslo i 1986. Tannlege Endreson i 1997. Det betyr at vi samlet har mer enn 50 års erfaring som tannleger!

Vi holder oss kontinuerlig faglig oppdatert gjennom tannlegeforeningens systematiske etterutdanning, samt kursing i implantater osv.

Vi har gode rutiner mht. HMS, kvalitetssikring og hygienerutiner. Vi benytter bla. Rikshospitalets laboratorium ved kontroller av sterilrutiner av instrumenter.